Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na stavební fyziku 

  Gábrová, Lenka
  Práce "Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na stavební fyziku" se věnuje řešení zděných a monolitických staveb pro bydlení z hlediska požadavků stavební fyziky uvedených především ve vyhlášce č. 268/2009 ...
 • Bytový dům 

  Ondráčková, Andrea
  Tato diplomová práce zpracovává návrh novostavby bytového domu na území města Brno -Bystrc. Jedná se o čtyřpodlažní stavbu s podsklepením. Dům je navržen ze zděného systému a jeho střecha je řešena jako jednoplášťová plochá. ...
 • Bytový dům ve Valašském Meziříčí 

  Šindelek, Jiří
  Zadáním diplomové práce bylo navrhnout a zpracovat projekt Bytového domu ve Valašském Meziříčí. Objekt je umístěn v centru města, kousek od nemocnice. Navržený objekt je umístěn ve svažitém terénu a je čtyřpodlažní ...
 • Denní osvětlení prostor světlovody 

  Machová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá osvětlením prostor pomocí světlovodů. Popisuje princip světlovodů, jejich technické vlastnosti a možnosti posuzování. Dalším bodem práce jsou metody posuzování osvětlenosti početními metodami ...
 • Fitcentrum Odry 

  Uherek, Jakub
  Tématem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace budovy fitcentra s dalším provozem wellness a kavárny. Stavba je situována na svažitém terénu ve městě Odry. Jedná se o občanskou vybavenost. Objekt má dvě ...
 • Mateřská škola v Kostelci nad Orlicí 

  Dvořák, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v Kostelci nad Orlicí. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Objekt má atypický tvar a je zastřešen plochou střechou.
 • Polyfunkční dům v Židlochovicích 

  Kubát, Marek
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby polyfunkčního domu v katastrálním území Židlochovice města Židlochovice. Objekt je navržen jako samostatně stojící částečně bezbariérová ...
 • Rodinný dům 

  Beranová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...
 • Rodinný dům 

  Latochová, Marcela
  Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený rodinný dům se nachází na parcele 2132/1 v obci Úvalno. Jedná se o novostavbu částečně ...
 • Rodinný dům 

  Rycková, Silvie
  Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům se nachází na parcele 121 v obci Dolní Benešov-Zábřeh. Jedná se o novostavbu ...
 • Rodinný dům 

  Jaroš, Ondřej
  Řešením bakalářské práce je rodinný dům v Brno-Útěchově. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Je navržen z keramického systému POROTHERM. Zastřešení je sedlovou střechou. Rodinný dům je určen pro 4 osoby.
 • Rodinný dům 

  Tomov, Róbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rodinného domu v meste Nemšová, vzdialeného 16 km od krajského mesta Trenčín. Zvislé aj vodorovné konštrukcie oboch nadzemných ...
 • Rodinný dům 

  Kissová, Andrea
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby rodinného domu v katastrálním území obce Moravský Písek. Rodinný dům je samostatně stojící a nachází se na území vymezeném regulačním ...
 • Rodinný dům 

  Dawid, Lukáš
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu. Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím, podsklepený. Stavba má pouze funkci obytnou. Jedná se o zděný objekt (KM BETA SENDWIX) se sedlovou střechou. Součástí projektu je i řešení ...
 • Rodinný dům 

  Suchý, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu. Cílem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce je studie rodinného domu, výkresová a textová část. Novostavba je určena pro trvalé ...
 • Rodinný dům 

  Štěpančík, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh rodinného domu v obci Velký Ořechov na mírně svažitém terénu. Rodinný dům má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní. Konstrukční nosný systém je ze ztraceného bednění v suterénu a z keramických ...
 • Školka - Praha 

  Miheličová, Gabriela
  Cílem mé diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu mateřské školy v katastrálním území Praha-Černý Most. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt, který svým ...