Now showing items 1-2 of 2

  • Programové vybavení pro vícejednotkovou bezdrátovou sportovní časomíru 

    Gál, David
    Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací programového vybavení pro vícejednotkovou bezdrátovou sportovní časomíru. Použitý hardware vychází z jiné bakalářské práce a je složen z řídící, primární jednotky, a ...
  • Univerzální programovatelná senzorická platforma 

    Gál, David
    Práce se zabývá tvorbou zařízení určeného pro sběr senzorických dat ve výrobním pro- středí. Zařízení je schopné sbírat data z různých typů senzorů, ale také řídit exerní systémy prostřednictvím vstupně výstupních portů. ...