Now showing items 1-2 of 2

  • Universal Measurement Interface for Digital Audio Signal 

    Gál, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
    This article deals with a modification of existing project which is used as a helpful tool for tracking and measuring digital audio interface I2S. Modifications are based on practical one year experience when the device ...
  • Univerzální měřicí rozhraní pro digitální audio signál 

    Gál, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá modifikací již existujícího zařízení sloužícího jako pomocný prostředek pro sledování a měření digitálního audio rozhraní I2S. Původní návrh vychází z diplomové práce Ing. Martina Stejskala, ...