Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vysokoškolských sportovních klubů v České republice 

    Gálová, Ivana
    Předmětem bakalářské práce je analyzovat vybrané vysokoškolské sportovní kluby v České republice. Práce je zaměřena především na možné způsoby financování těchto klubů a jejich porovnání.
  • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku 

    Gálová, Ivana
    Předmětem diplomové práce je pracovní motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které souvisí s danou problematikou. Praktická část se zabývá ...