Now showing items 1-20 of 28

 • Adaptace digitálního předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů s použitím komparátoru 

  Jagla, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu nového hardwaru využívající komparátor ve zpětné vazbě systému pro digitální předzkreslování signálu. Vybrané vlastnosti navrhované architektury jsou ověřeny pomocí simulací a následně ...
 • Algoritmy pro výpočet dimenzí stavových atraktorů 

  Götthans, Tomáš
  Geometrie chaotických atraktorů může mnohdy být komplexní a složitá k popisu bez matematických nástrojů. Hlavním předmětem této práce je vytvoření programu pro výpočet dimenzí stavových atraktorů. Pomocí něj dokonce můžeme ...
 • Analyzátor spotřeby elektrické energie 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je seznámení s principy měření napětí, proudu a výkonu ve stejnosměrných i střídavých soustavách. Je navržen systém pro monitorování těchto veličin v rozsahu potřeb běžné domácnosti. V systému je ...
 • Automatizovaný měřící systém teploty 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s principy měření meteorologických veličin. Dle získaných poznatků je navržen systém pro automatické měření teploty (případně jiných klimatických veličin) prostřednictvím ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie z vibrací 

  Uhliar, Marek
  Cieľom práce je riešenie problému zberu energie z vibrácií, premenu na elektrickú energiu, ktorá môže byť vhodne využitá koncovým zariadením. V ďalšej časti oboznamuje čitateľa s možnými obvodmi, ktoré môžu byť použité pri ...
 • Digitally-Compensated Wideband 60 GHz Test-Bed for Power Amplifier Predistortion Experiments 

  Pospíšil, Martin; Maršálek, Roman; Götthans, Tomáš; Urbanec, Tomáš (MDPI, 2021-02-20)
  Millimeter waves will play an important role in communication systems in the near future. On the one hand, the bandwidths available at millimeter-wave frequencies allow for elevated data rates, but on the other hand, the ...
 • Dynamical Tangles in Third-Order Oscillator with Single Jump Function 

  Götthans, Tomáš; Petržela, Jiří; Guzan, Milan (Hindawi, 2014-09-18)
  This contribution brings a deep and detailed study of the dynamical behavior associated with nonlinear oscillator described by a single third-order differential equation with scalar jump nonlinearity. The relative primitive ...
 • Fracmemristor chaotic oscillator with multistable and antimonotonicity properties 

  Lu, Haikong; Petržela, Jiří; Götthans, Tomáš; Rajagopal, Karthikeyan; Sajad, Jafari; Hussain, Iqtadar (Elsevier, 2020-06-17)
  Memristor is a non-linear circuit element in which voltage-current relationship is determined by the previous values of the voltage and current, generally the history of the circuit. The nonlinearity in this component can ...
 • Jednoduchý průmyslový Ethernet 

  Šustek, Vladimír
  Předmětem diplomové práce je vytvoření vestavěného neboli embedded systému za účelem demonstračního zařízení s využití neveřejného modulu Low Complexity Ethernet pro průmyslové aplikace – tedy jednoduché průmyslového ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě D 

  Fiala, Roman
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů ve třídě D a konkrétním návrhem zesilovače 2x100W ve třídě D. Navržený zesilovač obsahuje sigma-delta modulátor druhého řádu, u kterého ...
 • Multifunkční senzor 

  Tománek, Jakub
  Cílem diplomové práce je seznámení se s možnostmi realizace multifunkčního sensoru určeného pro agrikulturní účely. Práce se v teoretické rovině zabývá principy měření enviromentálních veličin. Následně jsou vybrány sensory ...
 • Nanoelectronic COupled problems solutions - nanoCOPS: modelling, multirate, model order reduction, uncertainty quantification, fast fault simulation 

  ter Maten, E Jan W; Putek, Piotr; Gunther, Michael; Pulch, Roland; Tischendorf, Caren; Strohm, Christian; Schoenmaker, Wim; Meuris, Peter; De Smedt, Bart; Benner, Peter; Feng, Lihong; Banagaaya, Nicodemus; Yue, Yao; Janssen, Rick; J Dohmen, Jos; Tasić, Bratislav; Deleu, Frederik; Gillon, Renaud; Wieers, Aarnout; Brachtendorf, Hans-Georg; Bittner, Kai; Kratochvíl, Tomáš; Petržela, Jiří; Šotner, Roman; Götthans, Tomáš; Dřínovský, Jiří; Schöps, Sebastian; J Duque Guerra, David; Casper, Thorben; De Gersem, Herbert; Römer, Ulrich; Reynier, Pascal; Barroul, Patrice; Masliah, Denis; Rousseau, Benoît (2016-07-14)
  The FP7 project nanoCOPS derives new methods for simulation during development of designs of integrated products. It covers advanced simulation techniques for electromagnetics with feedback couplings to electronic circuits, ...
 • Návrh a realizace audio výkonového zesilovače ve spínané třídě 

  Levocký, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom audio zesilovač triedy D s výkonom 2x100W. Výkonový stupeň je riešený pomocou integrovaného obvodu TAS5630B od firmy Texas Instruments, korekčný predzosilovač je riadený štyroma ...
 • Návrh a realizace meteorologické stanice 

  Bílý, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice. V první části práce byly rozebrány možnosti měření meteorologických veličin. Další část práce se zabývá výběrem vhodných senzorů a koncepcí venkovní a řídící ...
 • Návrh embedded systému 

  Gábor, Tomáš
  Tato práce se zabývá použitím vývojové desky s procesorem s architekturou ARM jako platformou pro vzdálenou interakci s připojenou periferií. Popisuje praktické zkušenosti s vývojovou deskou A20-OLinuXino-Micro-4GB a její ...
 • Návrh laboratorní úlohy s obvodem FPAA 

  Veselý, Jan
  Tento dokument popisuje vlastnosti a možnosti programovatelných analogových obvodů (FPAAs), konkrétně pak typ AN221E04 a vývojové desky s tímto zařízením. Dále přináší také návrh použití zařízení v laboratorní výuce a to ...
 • New chaotic dynamical system with a conic-shaped equilibrium located on the plane structure 

  Petržela, Jiří; Götthans, Tomáš (MDPI, 2017-09-22)
  This paper presents a new autonomous deterministic dynamical system with equilibrium degenerated into a plane-oriented hyperbolic geometrical structure. It is demonstrated via numerical analysis and laboratory experiments ...
 • Pokročilé algoritmy analýzy datových sekvencí v Matlabu 

  Götthans, Tomáš
  Cílem této práce je se seznámení s možnostmi programu Matlab z hlediska detailní analýzy deterministických dynamických systémů. Jedná se především o analýzu časové posloupnosti a o nalezení Lyapunových exponentů. Dalším ...
 • Přepínač hovorů pro systém APD 

  Hartmann, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení, které slouží k propojení hlasových hovorových linek v hlubinných dolech pro systém APD. Pomocí zařízení, lze propojovat až 60 hovorových linek až do šestnácti nezávislých komunikačních ...
 • Realizace vrtulníku se čtyřmi rotory 

  Pekarovič, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom vrtuľníku so štyrmi rotormi označovaného ako quadkopter. Popisuje jeho princípy fungovania a existujúce modifikácie. Súčasťou práce je výber vhodného rámu, zostavy diaľkového ovládania, ...