Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza ekonomického rizika výstavbového projektu 

  Bokorová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a řízením rizik výstavbového projektu, jejich podrobnou charakteristikou a členěním. V praktické části jsou poznatky z teoretické časti aplikované na projektů, jehož cílem byla ...
 • Optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví 

  Srba, Martin
  Cílem této práce je najít vhodný metodický postup hodnocení veřejného investičního projektu. V rámci metodické části je definováno vymezení postupu pro ekonomické hodnocení specifických projektů v oblasti volnočasové ...
 • Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele 

  Johan, Stanislav
  Předmětem předkládané bakalářské práce "Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele" je proces zadávacího řízení veřejné zakázky se zaměřením na stanovení vhodných hodnotících kritérií a jejich vah včetně ...