Now showing items 1-9 of 9

 • Adaptive control of public lighting 

  Janiga, Peter; Gašparovský, Dionýz; Barčík, Michal; Lipnický, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Public lighting is a specific type of lighting system, which various requirements. It is a lighting system which is subject to many influences. Some impacts are changing very rapidly but a lighting system is designed for ...
 • Calculation of Roadlighting Photometric Parameters Under Mesopic Conditions 

  Dubnička, Roman; Gašparovský, Dionýz; Barčík, Michal; Lipnický, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  At the present the mesopic photometry is hot topic in lighting engineering especially in the public lighting. The mesopic photometry is used in particular to consider roadlighting photometric parameters where mesopic vison ...
 • Energy Performance of Public Lighting 

  Gašparovský, Dionýz (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  After energy performance of lighting in buildings assessed in the proces of energy certification was put to life few years ago, the focus is now on energy performance of public lighting. As required by the mandate of the ...
 • Home Lighting: A Challenge to Improve and Standardise 

  Gašparovský, Dionýz; Raditschová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Investigation presented in the paper aims to map the current situation in home lighting in order to acquire an imagination on preferences and solutions applied by end users – inhabitants, by means of available technologies ...
 • Influence of the calculation grid density to the resulting photometric parameters of public lighting 

  Lipnický, Lukáš; Gašparovský, Dionýz (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Calculation and measurement of performance parameters of public lighting are performed in a grid of points defined by the CIE publication 140 [1] and European standard EN 13201-3.[2] Calculation grid defined in these ...
 • Provozní vlastnosti LED a jejich modelování 

  Pavelka, Tomáš
  Disertační práce se zabývá vlastnostmi světelných zdrojů LED a jejich statickými a dynamickými změnami v reakci na měnící se provozní podmínky. Na začátku práce je stručně popsána historie svítivých diod, která dovedla LED ...
 • Research and Education of Lighting Technology at the Slovak University of Technology 

  Gašparovský, Dionýz (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Goal of the paper is to present approaches and solutions for organization of the educational process in light and lighting at the Slovak University of Technology as a case study with generalized outcomes that can be applied ...
 • Sample calculations for the composition of energy performance scales in road lighting reparation 

  Barčík, Michal; Gašparovský, Dionýz (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  At the present, it is in the interest of the majority of most developed countries to reduce the power consumption. Great emphasis is placed on the use of efficient electrical equipment. The European Union started the ...
 • Tvorba znalostní databáze pro světelnou techniku s možností expertního zpracování dotazů 

  Krbal, Michal
  Předložená práce tvoří komplexní návod pro tvorbu databázového systému určeného pro světelnou techniku. V práci jsou nejprve uvedeny důležité statické i dynamické parametry světelných zdrojů a svítidel, které jsou doplněny ...