Now showing items 1-2 of 2

  • Bytové domy Lípa v Hodoníně - stavebně technologická příprava výstavby 

    Gabčová, Kateřina
    Stavebně technologický projekt pro realizaci bytových domů Lípa v Hodoníně obsahuje technickou zprávu ,zařízení staveniště, časový a finanční plán, rozpočet, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, plán BOZP, ...
  • Metodika posuzování ŽB prvků dle EN a ACI 

    Gabčová, Kateřina
    Práce se zabývá posuzováním železobetonových konstrukcí dle amerického standardu ACI 318-08 a srovnáním se statickým řešením dle ČSN EN 1992-1-1. Práce obsahuje posouzení žebříkového stropu JS- systému a sloupu. Posouzení ...