Now showing items 1-2 of 2

  • Reaktivní práškové kompozity (RPC) 

    Gabko, Miroslav
    Reaktivní práškové kompozity (RPC) jsou v posledních letech předmětem mnoha výzkumů v oblasti moderní technologie betonu. Jedná se o velmi jemnozrnné betony, které svými vlastnostmi výrazně převyšují ostatní druhy betonů ...
  • Studium vlastností vysokopevnostních betonů s využitím mikro a nano příměsí 

    Gabko, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi vysokopevnostních betonů se zaměřením hlavně na využívání mikro či nano příměsí. V teoretické části je popsána jejich výroba, vlastnosti a vliv na cementové kompozity jak v čerstvém, ...