Now showing items 1-12 of 12

 • Charakterizace elektrických vlastností grafenu na MEMS strukturách 

  Brodský, Jan
  Tato práce popisuje základní vlastnosti grafenu, možnosti jeho syntézy a charakterizace pomocí Ramanovy spektroskopie, dvoubodového a čtyřbodového měření a van der Pauwovy metody. V praktické části je popsán postup vytvoření ...
 • CMOS kompatibilní piezoelektrický rezonátor s FET strukturou pro řízení vlastností grafenové monovrstvy 

  Gablech, Imrich
  Práce je zaměřena na výzkum nové struktury umožňující charakterizaci fyzikálních vlastností grafenu při přesně řízených podmínkách. Návrh spojuje MEMS piezoelektrický rezonátor spolu s Hall Bar/FET strukturou. Tento přístup ...
 • Infinite selectivity of wet SiO2 etching in respect to Al 

  Gablech, Imrich; Brodský, Jan; Pekárek, Jan; Neužil, Pavel (MDPI, 2020-03-31)
  We propose and demonstrate an unconventional method suitable for releasing microelectromechanical systems devices containing an Al layer by wet etching using SiO2 as a sacrificial layer. We used 48% HF solution in combination ...
 • Návrh, výroba a testování grafenových biosenzorů 

  Tripský, Andrej
  Pokrok ve vývoji nanotechnologií nám poskytuje dobrou příležitost k vývoji nových špičkových zařízení. Tato práce si klade za cíl vyrobit, popsat a změřit grafenové pH senzory na dvou různých substrátech - polymeru parylenu ...
 • A New Method for 2D Materials Properties Modulation by Controlled Induced Mechanical Strain 

  Gablech, Imrich; Pekárek, Jan; Klempa, Jaroslav; Vyroubal, Petr; Svatoš, Vojtěch; Neužil, Pavel (MDPI, 2018-12-07)
  This paper proposes a new method for characterization of 2D materials under the precisely specified conditions. It is achieved by integration of a 2D material as a field effect transistors structures with a piezoelectric ...
 • Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru 

  Gablech, Imrich
  Tato práce se zabývá optimalizací tříelektrodového elektrochemického senzoru pro detekci látek v roztocích vyrobeného technologií tlustých vrstev. Teoretická část práce popisuje technologii tlustých vrstev, úvod do ...
 • Piezoelektrické rezonátory MEMS pro senzorické aplikace 

  Klempa, Jaroslav
  Tato práce se věnuje základním postupům a procesům při výrobě mikroelektromechanických systémů. Pozornost je věnována materiálovým vlastnostem, depozičním, litografickým a obráběcím procesům. Dále jsou v práci popsány ...
 • Polovodičové senzory plynů na bázi oxidu ciničitého 

  Gablech, Imrich
  Práce se zabývá polovodičovými senzory plynů, jejichž aktivní vrstva je tvořena oxidem ciničitým (SnO2). V první části jsou rozděleny senzory plynů dle principu jejich funkčnosti. Dále je popsán princip fungování polovodičových ...
 • Polovodičové senzory plynů pro detekci organických plynů a par 

  Šedivý, Matúš
  V tejto bakalárskej práci sú rozobrané základné vlastnosti senzorov. Ďalej obsahuje prehľad v súčasnosti najčastejšie používaných typov senzorov plynov, ktoré sú rozdelené podľa ich fyzikálneho princípu. Jadrom práce je ...
 • Sběr energie pomocí MEMS 

  Klempa, Jaroslav
  Tato práce se věnuje metodám sběru volné energie z prostředí kolem nás. V první části jsou popsány základní principy přeměny volné energie na energii elektrickou. Navazující část pojednává o piezoelektřině a piezoelektrických ...
 • Simple and efficient AlN-based piezoelectric energy harvesters 

  Gablech, Imrich; Klempa, Jaroslav; Pekárek, Jan; Vyroubal, Petr; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Kunz, Jan; Brodský, Jan; Neužil, Pavel (MDPI, 2020-01-28)
  In this work, we demonstrate the simple fabrication process of AlN-based piezoelectric energy harvesters (PEH), which are made of cantilevers consisting of a multilayer ion beam-assisted deposition. The preferentially (001) ...
 • Studium teplotních parametrů nanostrukturovaného senzoru pro detekci IR 

  Šalomoun, Vojtěch
  Úkolem této diplomové práce je studium problematiky detekce infračerveného záření termálními detektory. Teoretická část práce poskytuje úvod do problematiky termálních detektorů IR záření.