Now showing items 1-1 of 1

  • Založení malého podniku 

    Gabrhelová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá založením cestovní kanceláře orientované na firemní cestování. Na základě teoretických poznatků získaných studiem, praxí v oboru a analýze trhu jsou sestaveny kroky k založení podniku.