Now showing items 1-2 of 2

  • Nelineární obvodové struktury s proudovými a napěťovými konvejory 

    Gabriel, Viktor
    Tato práce se zabývá využitím aktivních prvků v nelineárních obvodech. Nejprve zde jsou teoreticky popsány varianty proudových a napěťových konvejorů. Dále se práce věnuje návrhu nových obvodových struktur s nelineárními ...
  • Řízený výkonový generátor proudových impulsů 

    Gabriel, Viktor
    Cílem práce je návrh a realizace mikroprocesorově řízeného výkonového generátoru proudových impulsů, které jsou přiváděny na indukční zátěž. První část práce se věnuje popisu jednotlivých funkčních částí generátoru, především ...