Now showing items 1-2 of 2

  • Administrativní budova ERA v Pardubicích – hrubá vrchní stavba 

    Gabriel, Jan
    Cílem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby nové administrativní budovy ERA v Pardubicích. Jedná se o čtyřpodlažní budovu se střešní nástavbou. Nosný systém tvoří monolitický ...
  • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

    Gabriel, Jan
    Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...