Now showing items 1-2 of 2

  • Preventivní údržba energetických zařízení na základě skutečného technického stavu 

    Gabrys, Dominik
    Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku řádu preventivní údržby, diagnostiky vysokonapěťových kabelů a návrh údržby energetických zařízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická ...
  • Přenosová soustava ČR po roce 2040 

    Gabrys, Dominik
    Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje přenosové sítě v České republice,změnuzdrojovézákladnyamožnostmisimulacítěchtosítívtzv.opensourcesoftware solutions. Práce je rozdělena na teoretickou a ...