Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh clonek pro páru při vysoké tlakové diferenci 

    Gajdůšek, Tomáš
    Práce se zabývá návrhem systému clonek pro vysokou tlakovou diferenci. Úkolem práce je navrhnout zařízení sloužící k řízenému odpouštění paroplynné směsi z kompenzátoru objemu o přetlaku 12,27 MPa do nádrže s přetlakem ...
  • Optimalizace profilů posuvné brány 

    Gajdůšek, Tomáš
    Práce se zabývá provedením deformační a napjatostní analýzy reálné samonosné posuvné brány vyráběné firmou Technopark CZ s.r.o. V první části se rozebírá teorie, která se dále využívá pro výpočty. Ve výpočtové části je ...