Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika bezdrátových sítí 

    Gajdoš, Jan
    Tato práce se zabývá všeobecnou problematikou bezdrátových sítí Wi-Fi. Podrobně rozvádí terminologii, používané standardy, architekturu a zabezpečení těchto sítí. Otázku bezpečnosti rozšiřuje o možnosti nasazení technologie ...
  • Speciální povrchové úpravy architektonických betonů 

    Gajdoš, Jan
    Cílem této práce je popsat moderní metody finálních úprav architektonických betonů s rozdělením na povrchy vytvořené v čerstvém a zatvrdlém stavu. V práci jsou popsány různé vlivy a jejich dopady na výsledný povrch jako ...