Now showing items 1-3 of 3

 • Bauhaus není jen bílý 

  Gajdová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Význam barevnosti v architektuře dostal nové impulsy s rozvojem moderní architektury ve 20. století. Stejnou měrou jako stavby sloužící veřejnému účelu se rozvíjí nárok na osobní prostor a individuální bydlení. Člověk, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gajdová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace firmy Ventimiglia s.r.o. za období 2014-2018. V teoretické části jsou popsány vybrané metody finanční analýzy. V analytické části jsou tyto metody použity a na ...
 • Vitráže katedrály v Chartres: Barevná symbolika v architektuře 

  Gajdová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Středověk byl prostoupen skrytými významy a symbolikou, zároveň také zálibou v barvě a světle. Umberto Eco v Umění a krása ve středověké estetice píše o středověku a jeho symbolicko – alegorickém pojetí vesmíru: „Středověk ...