Now showing items 1-20 of 40

 • Akustická analýza přednesu básně u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Mucha, Ján
  Diplomová práca je zameraná na akustickú analýzu prednesu básne u pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou. Táto choroba je sprevádzaná poruchou reči nazývanou hypokinetická dyzartria. Jedným z cieľov práce je oboznámenie ...
 • Analýza ručně psaného projevu u pacientů postižených neurologickými onemocněními 

  Galáž, Zoltán
  V rámci diplomovej práce bola preštudovaná problematika analýzy ručne písaného prejavu. Bol navrhnutý a následne realizovaný systém automatickej diagnostiky Parkinsonovej nemoci na základe analýzy ručne písaného prejavu. ...
 • Analýza řeči pomocí systému iOS či Android 

  Hejda, Jakub
  Telemedicína je stále nově se rozvíjejícím odvětvím a poskytuje snazší diagnostiku pro efektivnější vývoj léčebných metod. Cílem práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro ana- lýzu prodloužené fonace pacientů trpících ...
 • Aplikace klinického vyšetření pacientů pro systém Android 

  Rusnák, Daniel
  Táto bakalárska práca sa venuje návrhu a implementácii systému na digitalizovanie procesu klinického testovania pacientov s neuroligickými ochoreniami formou testovacích dotazníkov. Systém sa skladá z troch aplikácií, ktoré ...
 • Aplikace metod detekce odlehlých hodnot v oblasti objektivní analýzy Parkinsonovy nemoci 

  Sadílek, Daniel
  Bakalářská práce „Aplikace metod detekce odlehlých hodnot v oblasti objektivní analýzy Parkinsonovy nemoci“ se zabývá detekcí odlehlých hodnot v datových souborech pacientů s Parkinsonovou nemocí, která je velmi důležitá ...
 • Aplikace pro analýzu dat z Twitteru 

  Rýdl, Pavel
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro automatické stahování a analýzu dat z Twitteru založené na technikách zpracování přirozeného jazyka. Aplikace je vytvořena v programovacím jazyku Python. Pro tvorbu aplikace ...
 • Aplikace pro parsování a analýzu obsahu webových stránek 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá parsováním textu z HTML stránek a jejich analýze a rozboru. Byly použity techniky z Natural Language Processingu, neboli Zpracování Přirozeného Jazyka. Byla napsána knihovna v programovacím ...
 • Aplikace statistické analýzy řeči pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Bijota, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním řečového signálu osob postižených Parkinsonovou nemocí za účelem vytvoření statistického vzorku řečových parametrů, pomocí něhož bude možno rozdělit zkoumané osoby na parkinsoniky ...
 • Automatické tagování hudebních děl pomocí metod strojového učení 

  Semela, René
  Systémy pro automatické tagování hudebních děl jsou jednou z mnoha výzev pro obor strojového učení, a to zejména z hlediska komplexnosti celé této problematiky. Praktické uplatnění mohou tyto systémy nalézat zejména v ...
 • Changes in Phonation and Their Relations with Progress of Parkinson’s Disease 

  Galáž, Zoltán; Mekyska, Jiří; Zvončák, Vojtěch; Mucha, Ján; Kiska, Tomáš; Smékal, Zdeněk; Eliášová, Ilona; Mráčková, Martina; Košťálová, Miroslava; Rektorová, Irena; Faúndez Zanuy, Marcos; Alonso-Hernandez, Jesus; Gomez-Vilda, Pedro (MDPI, 2019-01-22)
  Hypokinetic dysarthria, which is associated with Parkinson’s disease (PD), affects several speech dimensions, including phonation. Although the scientific community has dealt with a quantitative analysis of phonation in ...
 • Correlation Analysis Of Freezing Of Gait And Speech Disorders In Parkinson’S Disease 

  Galáž, Zoltán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with the analysis of a relationship between freezing of gait (FOG) and hypokinetic dysarthria (HD) in Parkinson’s disease (PD). Experimental dataset consisted of 74 PD patients. We used freezing of gait ...
 • Herní webový portál - objektové programování 

  Hůla, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programové struktury herního webového portálu. Tento webový portál bude sloužit jako komunikační a informační centrum, které hráčům usnadní vzájemnou koordinaci a umožní jim ...
 • Hodnocení Parkinsonovy nemoci na základě akustické analýzy hypokinetické dysartrie 

  Galáž, Zoltán
  Hypokinetická dysartrie (HD) je častým symptomem vyskytujícím se až u 90% pacientů trpících idiopatickou Parkinsonovou nemocí (PN), která výrazně přispívá k nepřirozenosti a nesrozumitelnosti řeči těchto pacientů. Hlavním ...
 • Identification and Monitoring of Parkinson’s Disease Dysgraphia Based on Fractional-Order Derivatives of Online Handwriting 

  Mucha, Ján; Mekyska, Jiří; Galáž, Zoltán; Faúndez Zanuy, Marcos; Lopez-de-Ipina, Karmele; Zvončák, Vojtěch; Kiska, Tomáš; Smékal, Zdeněk; Brabenec, Luboš; Rektorová, Irena (MDPI, 2019-01-11)
  Parkinson’s disease dysgraphia affects the majority of Parkinson’s disease (PD) patients and is the result of handwriting abnormalities mainly caused by motor dysfunctions. Several effective approaches to quantitative PD ...
 • Metody analýzy dysgrafie u pacientů s Parkinsonovou nemocí pro účely diagnózy a sledování progrese onemocnění 

  Markovič, Michal
  Parkinsonova nemoc spôsobuje okrem iného aj poruchy písania. Parkinsonova dysgrafia je nemoc zaoberajúca sa písmom parkinsonikov. Cieľom práce je poukázať na dôležitosť skúmania parametrov parkinsonickej dysgrafie a pomocou ...
 • Odhad formantových kmitočtů pomocí strojového učení 

  Káčerová, Erika
  Diplomová práca sa zoberá problematikou odhadu formantových kmitočtov. V prostredí Matlab je vytvorený systém, ktorý generuje databázu referenčných hodnôt prvých troch formantových kmitočtov z nahrávok ľudskej reči. Pritom ...
 • Odhad progrese Parkinsonovy nemoci pomocí akustické analýzy řeči 

  Ustohalová, Iveta
  Tato diplomová práce se zabývá odhadem progrese Parkinsonovy nemoci pomocí akustické analýzy řeči. V jejím rámci byla prostudována problematika hypokinetické dysartrie jako důsledku Parkinsonovy nemoci a její vliv na mluvený ...
 • Parkinson Disease Detection from Speech Articulation Neuromechanics 

  Gomez-Vilda, Pedro; Mekyska, Jiří; Manuel Ferrandez, Jose; Palacios-Alonso, Daniel; Gómez-Rodellar, Andrés; Rodellar Biarge, María Victoria; Galáž, Zoltán; Smékal, Zdeněk; Eliášová, Ilona; Košťálová, Milena; Rektorová, Irena (Frontiers, 2017-08-25)
  Aim: The research described is intended to give a description of articulation dynamics as a correlate of the kinematic behavior of the jaw-tongue biomechanical system, encoded as a probability distribution of an absolute ...
 • Patterns of diffusion kurtosis changes in Parkinson's disease subtypes 

  Minsterová, Alžběta; Klobušiaková, Patrícia; Pieš, Adrián; Galáž, Zoltán; Mekyska, Jiří; Nováková, Ľubomíra; Elfmarkova, Nela; Rektorová, Irena (Elsevier, 2020-10-19)
  Background: Diffusion kurtosis imaging has been applied to evaluate white matter and basal ganglia microstructure in mixed Parkinson's disease (PD) groups with inconclusive results. Objectives: To evaluate specific patterns ...
 • Potential of Prosodic Features to Estimate Degree of Parkinson's Disease Severity 

  Galáž, Zoltán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with non-invasive and objective Parkinson’s disease (PD) severity estimation. For this purpose, prosodic speech features expressing monopitch, monoloudness, and speech rate abnormalities were extracted ...