Now showing items 1-2 of 2

  • Generování modelů domů pro Open Street Mapy 

    Galacz, Roman
    Tato práce se zabývá získáním dat z map poskytovaných projektem OpenStreetMap a následným převodem těchto dat z formátu zeměpisné šířky a délky do kartézské soustavy souřadnic. Dále popisuje rozpoznávání domů v zástavbách, ...
  • Photon tracing na GPU 

    Galacz, Roman
    Tato práce se zabývá urychlováním metody photon mapping na grafické kartě. Jedná se o metodu výpočtu globálního osvětlení scény, jež hraničí s realismem. Samotný výpočet je časově poměrně náročný a jeho zrychlování je tedy ...