Now showing items 1-3 of 3

 • Implementation error coding for NG-PON2 in matlab 

  Gallo, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The work deals with mathematical implementation of the newest NG-PON2 standard for PON networks from error correction coding point of view. The aim is to determine the effectiveness of this system in mathematical model for ...
 • Optické vláknové senzory 

  Gallo, Martin
  Cieľom práce je detailne preskúmať možnosti vlákna ako optický senzor. Práca sa ďalej zaoberá problematikou optických vláknových senzorov, ich rozdelením a použitím. Popisuje najznámejšie typy, ich výhody a nevýhody. V ...
 • Posouzení vlivu dělícího poměru na pasivní optickou síť 

  Gallo, Martin
  Práca sa zaoberá najnovším štandardom pasívnych optických sietí NG-PON2, jeho vrstvovým modelom, ktorého súčasťou je ochranné zabezpečenie pri prenose po optickom médiu. Implementuje a popisuje simulačné prostredie. Posudzuje ...