Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza speklí pro segmentaci obrazů z optické koherentní tomografie 

    Gallo, Vladimír
    tejto práci sa nachádza základný popis princípu optickej koherentnej tomografie, prehľad jej aplikácií a základné rozdelenie týchto systémov. Ďalej sa práca zaoberá charakterom obrazov optickej koherentnej tomografie, pre ...
  • Segmentace ultrazvukových sekvencí 

    Gallo, Vladimír
    V tejto práci sa nachádza základný popis princípu ultrasonografie, prehľad využívaných zobrazovacích módov, princíp kontrastného zobrazovania a prehľad základných segmentačných techník. Z uvedených metód boli v programe ...