Now showing items 1-2 of 2

  • Maximální dosažitelné účinnosti jednostupňových spirálních čerpadel 

    Galuška, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá novými Evropskými normami EUROPUMP pro minimální dovolenou účinnost jednostupňových spirálních čerpadel a oběhových čerpadel. Práce rozebírá definici, časový plán a kritéria měření čerpadel. Práce ...
  • Modelování vtokových vírů 

    Galuška, Jiří
    V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...