Now showing items 1-2 of 2

  • Emise kotlů na tuhá paliva 

    Gardavský, Jan
    Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá rozdělením používaných paliv, rozdělením kotlů na tuhá paliva a přiblížením norem pro posuzování emisí. Druhá část se zabývá měřením a vyhodnocením ...
  • Návrh horkovodního kotle na zemní plyn 60 MW, 1,6 MPa,150/70°C 

    Gardavský, Jan
    Cílem diplomové práce je návrh horkovodního kotle o výkonu 60 MW pro spalování zemního plynu. Kotel pracuje s teplotním spádem 150 °C / 70 °C při výstupním tlaku vody 1,6 MPa. Pro dané palivo je vypracován stechiometrický ...