Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh řízení procesu honování 

    Gavač, Adam
    Štúdia, ktorá skúma sľubné spojenie princípov štíhlej výroby a nástrojov Priemyslu 4.0 pre riadenie výroby. Význam každého z týchto pojmov bol vysvetlený a vzájomný vzťah bol preskúmaný v teoretickej rovine. Ďalej boli ...
  • Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot 

    Gavač, Adam
    Cieľom práce je oboznámiť čitateľa so všeobecne menej známou alternatívou ku spaľovacím motorom- Stirlingovým motorom. Hlavnými bodmi teoretickej časti sú popis termodynamiky Stirlingovho cyklu v rozsahu potrebnom pre ...