Now showing items 1-2 of 2

  • Jeřáb nástěnný 

    Gavenda, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nástěnného otočného jeřábu. Cílem je navržení hlavní nosné konstrukce. Jedná se o její navržení včetně zpracování důležitých pevnostních výpočtů. Navržený jeřáb umožňuje ...
  • Manipulační vozík pro manipulaci s velkonábalem o nosnosti 1500 kg 

    Gavenda, Jiří
    Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu jednoduchého manipulačního vozíku pro snadné vyjmutí velkonábalu o hmotnosti 1500 kg z navíječky linky a odsunutí mimo linku. Cílem je navržení jednoduché konstrukce ...