Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukce rámu lehokola 

  Gayer, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vývojem nového modelu tříkolky pro malosériovou výrobu. Práce popisuje konstrukční postup od návrhu jednotlivých dílů a samotného rámu v CAD systému Autodesk Inventor, po vytvoření kompletní ...
 • Napěťová, deformační a pevnostní analýza přední nápravy lehokola 

  Valenda, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení napjatosti a bezpečnosti přední nápravy lehokola pomocí přístupu prosté pružnosti. Výpočet je omezen na tři varianty, které se liší způsobem zatížení rámu. Jako výpočtový model ...
 • Napjatostní, deformační a bezpečnostní analýza rámu tandémové tříkolky 

  Tatalák, Adam
  Bakalářská práce obsahuje napjatostní, deformační a bezpečnostní analýzu rámu tandémové tříkolky firmy AZUB. V teoretickém úvodu je krátké seznámení s alternativní cyklistikou. Jsou rozebrány prutové předpoklady a je ...