Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza a optimalizace tepelného chování budov 

  Nováková, Iva
  Diplomová práce se zabývá výzkumem účinnosti obnovitelných a nízkopotenciálních zdrojů energie budov. Je založena na numerických simulacích sdílení tepla kancelářské budovy a jejích otopných a chladicích systémů v programu ...
 • Chlazení průmyslové haly 

  Sliva, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem vysoké tepelné zátěže na pracovníky výrobní linky práškové lakovny, jedná se zejména o letní provoz. Majoritním zdrojem tepla je zde radiace z povrchů linky a lakovaných dílců s ...
 • Dynamika otopných ploch 

  Oravec, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na výskum dynamiky tepelného chovania vybraných vykurovacích plôch teplovodného systému vykurovania. Cieľom práce je stanoviť dynamiku náhrevu a chladnutia a stanoviť vplyv týchto charakteristík ...
 • Hybrid Roof Panels for Night Cooling and Solar Energy Utilization in Buildings 

  Šikula, Ondřej; Vojkůvková, Petra; Šíma, Jiří; Plášek, Josef; Gebauer, Günter (Elsevier, 2015-08-28)
  The aim of this contribution is to evaluate the usability of solar hybrid panels, which were originally optimized for heat load removal from buildings by radiation against the night sky, for water preheating. First we ...
 • Odsávací vzduchotechnická zařízení 

  Wernerová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá prouděním vzduchu v prostoru kuchyně rodinného domu. Cílem práce je srovnání a vyhodnocení výsledků získaných experimentálně na reálném objektu a simulací v odpovídajícím softwaru.
 • Optimalizace využití solární energie v rodinném domě 

  Letochová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá sluncem, jako jedním z alternativních zdrojů energie, a možnostmi jeho využití v rodinném domě. V první části jsem se zaměřila na jednotlivé způsoby zapojení solárních systémů a jejich návrh ...
 • Přirozené větrání jako faktor tvorby mikroklimatu budov 

  Topič, Jan
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou větrání stájových objektů,
 • Tvorba mikroklimatu průmyslové haly s vysokými nároky na jeho rovnoměrnost 

  Tůmová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá optimalizací mikroklimatu v průmyslové hale, kde je pro výrobu požadována stálá teplota s minimálními výkyvy. Při nedostatečném výkonu dílčí klimatizace bylo cílem navrhnout řešení, které zajistí ...
 • Vybrané jevy při přenosu tepla vzduchotechnikou 

  Vojkůvková, Petra
  Numerické modelování je vědecká metoda, která popisuje vlastnosti zkoumaného systému pomocí experimentů nejčastěji na jeho matematicko-fyzikálním modelu. Předložená diplomová práce využívá této metody pro objasnění dějů ...
 • Vzduchotechnika autocentra 

  Dohnal, Ondřej
  Práce řeší problematiku tvorby interního mikroklimatu v objektu autocentra. Cílem práce je navrhnout optimálního řešení stavu interního mikroklimatu objektu, jeho posouzení, výběr a návrh vhodného vzduchotechnického systému. ...
 • Vzduchotechnika hotelového komplexu 

  Očkan, Tomáš
  V první části se práce zabývá tvorbou interního mikroklimatu hotelového komplexu pomocí systémů vzduchotechniky. Systémy jsou zvoleny na základě teoretických znalostí a praktických použití v zahraničí. V druhé části je ...
 • Vzduchotechnika hotelového objektu 

  Šusták, Jakub
  Diplomová práce řeší problematiku tvorby vnitřního prostředí v hotelu. Předmětem je hodnocení stavu vnitřního prostředí, výběr a návrh vhodného vzduchotechnického systému. Výstupem je teoretická, projektová a experimentální ...
 • Vzduchotechnika hotelu 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá vzduchotechnikou hotelu. Řešena je zejména společenská část, kterou tvoří přednáškový sál, vinárna a salonek. Projekt se konkrétně zabývá výpočtem tepelných bilancí, průtoků vzduchu, návrhem ...
 • Vzduchotechnika restaurace 

  Král, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu restaurace. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech provozně ...
 • Vzduchotechnika rodinného domu 

  Kopřiva, František
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou rodinného domu. V práci je řešeno odvlhčení bazénové haly, vzduchotechnika rodinného domu, vytápění, chlazení a využití obnovitelných zdrojů pro ohřev teplé užitkové vody a ...
 • Zjednodušené počítačové modely prvků pro distribuci vzduchu 

  Mishuk, Aliaksandra
  Cílem této diplomové práce je vytvoření zjednodušeného modelu skutečné vířivé výusti s využitím CFD (Computational Fluid Dynamics) simulace takového, aby byl co nejjednodušší pro výpočet (měl jednoduchou geometrii, vhodnou ...