Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

    Gerlichová, Veronika
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrhy na zlepšení zajištění a vymáhání pohledávek u zvoleného podnikatele. Specifikuje základní teoretické poznatky z pohledu právního, účetního, daňového a ekonomického. V analytické části ...
  • Využití controllingu v podniku 

    Gerlichová, Veronika
    Diplomová práce se zaměřuje na využití operativního controllingu v podniku, a to především na plánování a sledování odchylek. První část diplomové práce je teoretická, ve které budou popsány základní pojmy, které se následně ...