Now showing items 1-2 of 2

  • Ustálený chod vedení 400 kV 

    Girga, Eduard
    Vedení 400 kV je nejpoužívanějším přenosovým vedením v České republice, jeho délka je přes tři tisíce kilometrů. Velmi často se používá k vyvedení značných výkonů z velkých elektráren a také proto má značný význam v ...
  • Výpočet spolehlivostních ukazatelů části distribuční sítě E-ON ČR 

    Girga, Eduard
    Cílem této diplomové práce je výpočet a analýza spolehlivostních ukazatelů distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na území jižní Moravy (oblast bývalé Jihomoravské energetiky) pro období jednoho roku, ...