Now showing items 1-1 of 1

  • Parní turbina jednostupňová 

    Girman, Peter
    V bakalárskej práci, jednostupňová parná turbína sa zo zadaných parametrov prehriatej pary navrhuje predbežným výpočtom turbína s najvhodnejšou využitežnosťou a s najvyššou účinnosťou. Termodynamickým výpočtom prietočnej ...