Now showing items 1-2 of 2

  • Nové řešení nastavování reflektoru ve světlometu automobilu 

    Glatter, Willi
    Cílem práce je vyvinout nový nastavovací element. Byly navrženy tři konstrukční návrhy, které byly následně pevnostně simulovány pro různé materiály. Byl vybrán nejvhodnější materiál a přistoupilo se k výrobě navrhovaných ...
  • Převodovky automobilů 

    Glatter, Willi
    Tato práce je kompilacního charakteru a uvádí prehled používaných prevodovek automobilu a jejich moderní vývojové trendy. Nejprve jsem se zabýval manuálními stupnovými prevodovkami, prevodovkami razenými pod zatížením a ...