Now showing items 1-5 of 5

 • Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS 

  Gleissner, Filip
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním koexistence systémů GSM – EDGE a UMTS se zaměřením na fyzickou vrstvu obou systémů. Cílem práce je stanovení souboru doporučení pro provoz systémů v praxi jak v odděleném pásmu, tak ...
 • Model pokrytí území buňkové sítě 

  Unzeitig, Lubomír
  Tato práce se zabývá šířením mobilního signálu ve formě elektromagnetické vlny v reálném prostředí městské mikrobuňky. Elektromagnetická vlna je průchodem městským prostředím ovlivňována řadou mechanizmů. Patří mezi ně ...
 • Model systému UMTS 

  Srdínko, Milan
  Systémy s rozprostřeným spektrem jsou velmi rozšířené v mobilních a bezdrátových komunikacích. Mají velmi výhodné vlastnosti jako např. odolnost proti rušení a odolnost proti detekci a odposlechu. V první části diplomové ...
 • RAKE receiver pro systém UMTS 

  Koudela, Oldřich
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem dějů probíhajících v systému UMTS při práci se signálem, jeho rozprostřením za použití modulační techniky DS SS(direct sequence spread spectrum) a následným zpracováním signálů v ...
 • Rušení v bezdrátových sítích a jejich modelování (AWGN, Rayleigh, Rice fading channels) 

  Hloušek, Tomáš
  Tato práce popisuje a modeluje rušení v bezdrátových sítích v reálných komunikačních kanálech. Přijatý signál v únikovém kanále je ovlivněn mnoha zkresleními a přídavným šumem. Reálný kanál ovlivňuje signál šumem a úniky. ...