Now showing items 1-1 of 1

  • Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS 

    Gleissner, Filip
    Disertační práce se zabývá vyšetřováním koexistence systémů GSM – EDGE a UMTS se zaměřením na fyzickou vrstvu obou systémů. Cílem práce je stanovení souboru doporučení pro provoz systémů v praxi jak v odděleném pásmu, tak ...