Now showing items 1-2 of 2

  • Softwarová podpora plánování projektů 

    Gloc, Jiří
    Tématem bakalářské práce je specializovaný software používaný pro podporu plánování projektů. Těžiště práce spočívá v definování dostupných softwarových produktů pro projektové řízení a jejich porovnání na základě stanovených ...
  • Zákaznicky orientovaný marketing stavebního podniku 

    Gloc, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost UniPi. V diplomové práci jsou ...