Now showing items 1-13 of 13

 • Determination of optimum high-side pressure of R744 automotive heat pump using Fibonacci search method 

  Glos, Jan; Šolc, František (IEEE, 2017-06-21)
  This paper deals with maximizing coefficient of performance (COP) of R744 automotive heat pump. A high-side pressure variation is possible during transcritical operation employing low pressure receiver and electronic ...
 • Efficient control of automotive R744 heat pump using Nelder-Mead simplex method 

  Glos, Jan; Václavek, Pavel (IEEE, 2017-03-23)
  This paper deals with coefficient of performance maximization for automotive R744 heat pump using Nelder-Mead simplex method.
 • Energy efficient control of a heat pump in fully electric vehicle 

  Glos, Jan; Václavek, Pavel; Blaha, Petr (Proceedings of the 7th European Transport Research Arena 2018, 2018-04-16)
  Since fully electric vehicles (FEV) do not have enough waste heat for cabin heating as internal combustion engine (ICE) vehicles and hybrid vehicles do, it is beneficial to employ a reversible heat pump in FEVs. The ...
 • FMU Toolbox for Matlab/Simulink 

  Glos, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Acausal (physical) modeling can be advantageously used to construct dynamic models, which are legible and easily modifiable for user. Even highly complex models can be easily assembled and the model remains clear. The most ...
 • Fmutoolbox Cross Check Implementation And Fmi Standard Compliance Results 

  Glos, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  FMI Cross Check is very important extension of FMI standard, as it defines rules for FMU compatibility verification of exporting and importing tools. This paper provides a brief overview of implementation of Cross Check ...
 • Impact of thermal-electric networks on the usability of EVs based on a study with a C-segment car 

  Hütter, Matthias; Nica, Mihai; Sumann, Ernst; Tao, Jianbo; Glos, Jan; Gepp, Markus; Helwig, Martin; De Campos Garcia, Helder-filipe; Bacar, Abdou; De-Guyenro, Nicolas (Proceedings of the 7th European Transport Research Arena 2018, 2018-04-16)
  One of the major concerns of contemporary Fully Electric Vehicles (FEV) is the high dependency of the maximum range on ambient temperature conditions. In some cases the range of an EV can drop by more than 50%. One of the ...
 • Kinematika vozidla s připojeným přívěsem 

  Roman, Matej
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť matematický model kinematiky súpravy vozidla s prívesom. Prvá časť sa zaoberá hľadaním stavových rovníc systému a jeho riadením v reverznom smere. Druhá časť je venovaná implementácii ...
 • Modelování a řízení systému FytoScope 

  Stoklásek, Petr
  Práce se zabývá modelováním komory, která slouží k pěstování rostlin za definovaných podmínek. První část je věnována rešerši o termodynamice a problematice vlhkého vzduchu. V další části byl navržen model popisující komoru. ...
 • Pokročilé algoritmy řízení teploty v místnosti 

  Glos, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením tepelného modelu konkrétní místnosti a návrhem algoritmů pro ohřev a chlazení této místnosti. Pro vytvoření přesného modelu je použito rozšíření Simscape pro Matlab/Simulink a ...
 • Regulace teploty 

  Soviš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou regulace teploty pomocí neřízeného zdroje odpadního tepla přístroje v uzavřeném objektu. Cílem práce je seznámení se s danou problematikou a technologickými prostředky, využívaných v oblasti ...
 • Směšovač vody 

  Damajka, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je sestavit přístroj ke směšování teplé a studené vody. Směšovač je tvořen ze snímačů teploty a průtoku. Akčními členy jsou membránové ventily a třícestný ventil se servopohonem. Práce se zaměřuje ...
 • Tepelný model kabiny automobilu pro HIL simulaci 

  Chromiak, Michael
  Teplota vzduchu vnútri kabíny automobilu ovplyvňuje vodiča, ako aj celú posádku. Najmä u vodiča automobilu je potrebná maximálna tepelná pohoda, nakoľko je jedným z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jeho pozornosť. Pred začatím ...
 • Využití modelů v jazyce Modelica v prostředí Matlab-Simulink 

  Glos, Jan
  Tato diplomová práce řeší použití modelů vytvořených v jazyce Modelica v prostředí Matlab/Simulink. První část práce se věnuje jazyku Modelica a standardu Functional Mock-up Interface, což je standard pro výměnu a souběžnou ...