Now showing items 1-6 of 6

 • Lávka pro pěší přes hluboké údolí 

  Kratochvílová, Martina
  Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení betonové lávky přes hluboké údolí. Byly navrženy tři rozdílné typy nosné mostní konstrukce. Pro podrobnější posouzení byla vybrána varianta tvořená železobetonovým obloukem ...
 • Most nad potokem Bystrice 

  Nani, Pavel
  Předmětem diplomové práce je podrobný statický výpočet dodatečně předpjatého betonového silničního mostu přes potok Bystrica u Banské Bystrice na Slovensku. Most je součástí odbočné větve rychlostní komunikace R1. Prostorově ...
 • Mostní konstrukce podporovaná kabely 

  Adler, Filip
  Predmetom diplomovej práce je návrh lávky pre chodcov podporovanej káblami. Pre zadaný problém boli vytvorené tri varianty štúdie a následne pre najvhodnejší variant bola spracovaná podrobnejšia dokumentácia. Hlavnou náplňou ...
 • Návrh předpjaté stropní konstrukce 

  Juříček, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem předpjaté betonové membrány z lehkého betonu. Betonová konstrukce působí v interakci s nosnou ocelovou konstrukcí, kterou je podporována. Byla provedena jedna varianta řešení, která byla ...
 • Oblouková konstrukce lávky pro pěší 

  Machala, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je návrh obloukové konstrukce lávky pro pěší. Mostovku bude tvořit předpjatý pás, který by se dal rozdělit na tři části. Střední část bude zavěšena (na vnějších okrajích) na ocelobetonových ...
 • Zavěšený most přes rychlostní komunikaci R52 

  Glovina, Filip
  Práce se zabývá statickou, dynamickou analýzou zavěšené mostní konstrukce a návrhem nosné konstrukce podle mezních stavů. Součástí práce je statický výpočet, výkresová dokumentace a vizualizace.