Now showing items 1-2 of 2

  • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

    Daňková, Alena
    Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení vnitropodnikové směrnice nejmenované společnosti ZYX, a.s. První část je zaměřena na seznámení s právní regulací účetnictví, tvorbou vnitropodnikové směrnice, zásoby, jejich ...
  • Zdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek 

    Glozygová, Andrea
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku zdanění odměňovaných zaměstnanců formou mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek. V teoretické části jsou popsány základní typy peněžního i nepeněžního odměňování ...