Now showing items 1-1 of 1

  • Hybridní lepené spoje 

    Godál, Samuel
    V praktickej časti tejto bakalárskej práce bolo vyrobených 5 nitových spojov s polodutými lisovacími nitmi. 3 vzorky s lepeným spojom za použitia lepidla Sikaflex-222i UV a 5 hybridne lepených spojov s využitím polodutých ...