Now showing items 1-2 of 2

  • Měření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojů 

    Gofroň, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou pohybu hřídele, krouticího momentu, úhlové rychlosti a vibrací. První část práce je věnována obecné problematice snímání signálů v číslicové podobě. Dále se práce věnuje snímačům ...
  • Použití Peltierova článku pro řízení teploty 

    Gofroň, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití Peltierových článků pro regulaci teploty v termokomoře. V teoretické části jsou analyzovány fyzikální principy termoelektrického chlazení, ohřevu a výroby elektrické energie. ...