Now showing items 1-2 of 2

  • Produkce, charakterizace a využití biomasy různého původu 

    Gojkovic, Živan
    Úprava biomasy je jedním z nejdůležitějších problémů v moderních přírodních vědách, protože je základní kategorií týkající se zemědělství, potravinářství, ekologie, zpracování odpadu a biotechnologie. Ať už živočišného, ...
  • Studium přípravků do odlučovačů tuků 

    Gojkovic, Živan
    Diplomová práce byla zaměřena na testování komerčního přípravku do odlučovačů tuků. Cílem práce bylo dokázat schopnost přítomných mikroorganismu v přípravku, produkovat lipázy, které působí na různé lipidové substráty. K ...