Now showing items 1-19 of 19

 • Barvení grafů 

  Procházka, Lukáš
  Tato práce se zabývá barvením grafů, což je přiřazování barev jednotlivým vrcholům grafu tak, aby žádné dva vrcholy spojené hranou neměly stejnou barvu. Tento problém je velmi výpočetně náročný, protože je NP-úplný. Zároveň ...
 • E-learningový kurs pro výuku jazyka SQL 

  Jašek, Petr
  Práce se zabývá tvorbou e-learningových systémů, konkrétní realizací je systém pro výuku jazyka SQL, který je určen zejména zahraničním studentům. Nejprve je stručně popsána problematika online vzdělávání, dále je provedena ...
 • Efektivní logistika dopravy vozidel 

  Janovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá vyhľadávaním najkratšej cesty na základe vstupných podmienok ako sú počet vozidiel a vstupná mapa. Pojednáva o algoritmoch používaných na vyhľadávanie a ich konkrétne nasadenie v aplikácii, prípadne ...
 • Generátor a řešitel hry sudoku 

  Polínková, Eliška
  Tato práce pojednává o způsobech generovaní a řešení hry Sudoku. Popisuje možné přístupy k problému řešení, a to: využití logických metod a využití metod prohledávání stavového prostoru. Praktickou část této práce tvoří ...
 • Grafická reprezentace grafů 

  Matula, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá zobrazovacími algoritmy grafů známých z matematické teorie. Tyto algoritmy řeší problematiku vhodného rozmístění uzlů grafu tak, aby byl výsledný graf co nejvíce přehledný a čitelný člověkem. ...
 • Grafická simulace činnosti konečných automatů 

  Šrajer, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií převodu regulárního výrazu na konečný automat a zpět. Cílem praktické části je vytvořit webovou aplikaci, která tyto převody zajistí a odsimuluje automat pro vstupní řetězec. Pro ...
 • Informační systém fitcentra RELAX 

  Hodaň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením informačního systému fitcentra RELAX v Kopřivnici. Hlavním cílem je zpřístupnění informací o fitcentru na internetových stránkách za účelem získání potenciálních nových zákazníků. ...
 • Informační systém pro vyhledávání přepravních spojů 

  Čížek, Miroslav
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webového informačního systému pro vyhledávání přepravních spojů. Hlavním cílem bylo vytvořit systém, který umožní vyhledávání spojů s přestupy na základě různých kritérií, ...
 • L systémy a jejich aplikace 

  Koutný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá deterministickými bezkontextovými L-systémy, zasazuje je do oblasti procedurálního modelování a staví je do souvislosti s fraktální geometrií. Zabývá se technikou přepisování a jejím využitím pro ...
 • Lexikální analyzátor pro víceprocesorové počítače 

  Otáhal, Jiří
  Cílem práce je vymyslet metodu, která urychlí analýzu zdrojových textů na víceprocesorových počítačích. Pro tento účel aplikace využívá spuštění více procesů pod systémem UNIX. Každý takto vytvořený proces analyzuje předem ...
 • Navigace v grafu 

  Žák, Vojtěch
  Reprezentace problémů nebo systémů je důležitá. Čím unifikovanější reprezentaci získáme, tím snáz poté nalezené řešení či operace zaznamenáme a předáme. Jednou z nejpoužívanějších reprezentací systémů je graf. Pro graf ...
 • Překlad do různých asemblerů 

  Hranáč, Jan
  Cílem tohoto projektu je vytvořit překladač schopný přeložit vstupní jazyk do více různých asemblerů, dle volby uživatele. Toho bude dosaženo rozšiřitelností o moduly implementujících výstavbu zdrojových souborů konkrétních ...
 • Překladač dopočtových rovnic energetického průmyslu 

  Pehal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá specializovaným programovacím jazykem využívaným pro specifické výpočty v systému pro řízení energetických sítí. Nejdříve uvádí obecný význam těchto výpočtů v energetickém průmyslu a následně ...
 • Převody mezi CF gramatikami a zásobníkovými automaty 

  Makovský, Benjamin
  Tato práce navrhuje a řeší implementaci transformací bezkontextových gramatik a převody mezi bezkontextovými gramatikami a zásobníkovými automaty. Obsahuje seznámení s modely, které se používají v moderní teorii formálních ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Felix, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá AVL stromy, které spadají do kategorie binárně vyhledávacích stromů. Práce se skládá ze tří částí, jedna část má za cíl naučit studenta vkládat uzly do AVL stromu rekurzivním způsobem, druhá ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Adámek, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je problematika přípravy komplexní sbírky domácích úloh pro předmět Algoritmy. Úvodem práce je rozebrána problematika počítačových algoritmů. Znalost počítačových algoritmů patří k základním ...
 • Redakční systém 

  Pohl, Lukáš
  Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci (redakční systém), která slouží ke zlepšení firemní komunikace, sdílení a předávání informací prostřednictvím firemního intranetu. Největší důraz je kladen na samotné uživatelské ...
 • Řešitel hry griddlers 

  Balcárek, Lukáš
  Hlavním motivem této práce je logická hra Griddlers, na které jsou ukázány různé postupy pro hledání správného řešení. Pro nalezení řešení daného zadání se používají neinformované a informované algortimy, které jsou ...
 • Syntaktická analýza založená na řadě metod 

  Dolíhal, Luděk
  p, li { white-space: pre-wrap; } Hlavním cílem této práce je analýza tvorby komponentního překladače. Komponentním překladačem se zde myslí systém, který je složen z~několika vzájemně spolupracujících částí. Můj překladač ...