Now showing items 1-20 of 34

 • Algoritmus porovnávání hlav osob v nestandardních pohledech 

  Wysoglad, Jaromír
  Cílem této práce je vytvořit algoritmus pro porovnávání lidských hlav na obrázcích. Algoritmus je schopen porovnávat hlavy v mnoha různých pozicích, avšak pro porovnání musí vždy hlavy být ve stejné pozici. Algoritmus ...
 • Biometrická brána využívající kamer pro identifikaci osob 

  Jelen, Vilém
  Biometrické brány se používají pro rychlou a přesnou identifikaci osob. Z~biometrických charakteristik jsou běžně používány duhovka, obličej a otisky prstů. Jejich kombinací lze dosáhnout lepších výsledků identifikace. ...
 • Deskriptor pro identifikaci osoby podle obličeje 

  Coufal, Tomáš
  Práce shrnuje dosavadní poznatky v oboru biometrie při řešení problematiky identifikace osoby podle tváře. Zaměřuje se na konvoluční neuronové sítě a kapslové sítě. Dále se zabývá současnými, modernímy postupy a jejich ...
 • Detekce a rozpoznání zbraně ve scéně 

  Stuchlík, David
  Cílem diplomové práce je návrh algoritmu pro detekci a rozpoznání typu zbraně v obrázku. V textu práce jsou nejprve stručně představeny existující metody a techniky detekce různých objektů, primárně jsou však metody zaměřeny ...
 • Detekce výskytu objektů ve videozáznamu 

  Šamánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí objektů ve videozáznamu, především pomocí konvolučních neuronových sítí a implementace jednoduchého uživatelského rozhraní, které dovolí uživateli vybírání mezi klasifikátory a jejich ...
 • Detektor hlavy v obraze 

  Svoboda, Jakub
  Detekce hlavy je důležitou součástí algoritmů pro detekci a identifikaci osob. Tato práce je zaměřena na detekci lidské hlavy v obraze pomocí neuronových sítí. Většina konvenčních detektorů dokáže detekovat objekty v omezené ...
 • Identifikace osob ve videozáznamu z kvadrokoptéry 

  Mojžiš, Tomáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude schopná rozpoznávať ľudí podľa tváre na základe vytvorenej databázy zo záznamov z drona. Databáza pozostáva z fotografií osôb, ktoré sa majú na videu identifikovať. ...
 • Inteligentní rozpoznání činnosti uživatele chytrého telefonu 

  Pustka, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí uživatelských aktivit (např. běhání, chůze, jízda autě atd.) v reálném čase, přičemž k samotné detekci je využito senzorů dostupných v mobilních zařízeních. V rámci práce vznikla aplikace pro ...
 • Inteligentní systém pro detekci nežádoucích plynů a kouře v interiéru 

  Kurák, Ondrej
  Cieľom tejto práce je vytvoriť zariadenie na detekciu dymu a nebezpečných plynov vznikajúcich pri požiari. Pre riešenie zvoleného problému je navrhnuté zariadenie, ktoré dokáže tieto nebezpečné látky detekovať skôr ako ...
 • Inteligentní termokamera s detekci narušitele 

  Mysza, Róbert
  Technológia termovízie začína byť čoraz viac rozšírenou a používanou v monitorovacích a bezpečnostných aplikáciach. Táto práca rozoberá jej využitie na detekciu objektov a popisuje metódy a algoritmy k tomu uplatniteľné. ...
 • IoT systém pro domácnost 

  Kovařík, Viktor
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se a sumarizovat základní informace o IoT systémech, jaké protokoly se používají a zaměřit se na technologii Google Home. V první části práce jsou popsány jednotlivé části systému ...
 • Lokalizace automobilu pomocí satelitních systémů 

  Uhliar, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou hardvérovou a softvérovou implementáciou lokalizačného zariadenia slúžiaceho na získavanie polohy a rýchlosti automobilu na zemskom povrchu. Prostredníctvom mobilnej siete GPRS sú ...
 • Metody extrakce charakteristických rysů obličeje 

  Adamček, Ľubomír
  Tvár je dlhodobo jedna z najatraktívnejších dostupných biometrií človeka pre jej ľahké a pohodlné nasnímanie. Využitie je široké - od bezpečnosti, cez monitorovanie až po zábavný priemysel. Táto práca predstavuje doménu ...
 • Monitorování chodců pomocí dronu 

  Dušek, Vladimír
  Tato práce se zabývá monitorováním lidí na videozáznamu pořízeným dronem. Detekce osob v obraze je realizována pomocí natrénovaného modelu detekční sítě RetinaNet. Každé detekované osobě je extrahován příznakový vektor ...
 • Multikamerová biometrická brána pro identifikaci osob 

  Kosík, Dominik
  Tato práce řeší vytvoření biometrické brány pro identifikaci osob. Identifikace probíhá za pomocí 5 barevných kamer a IR kamery. IR kamera zajišťuje detekci osoby a následně se ze snímku barevných kamer vytváří 3D model ...
 • Navigace mobilního robota 

  Goldmann, Tomáš
  Když se podíváme do oboru robotiky zjistíme, že existuje několik typů robotů. Někteří z nich využívají pro svou činnost lokální a globální navigace. Cílem této práce je zmapování možností lokální navigace a popis základních ...
 • Odhad výšky osob zaznamenaných na videu 

  Jelen, Vilém
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci detekující osoby a provádějící odhad jejich výšky z videozáznamu. Ve stěžejní části práce jsem představil bezpečnostní kamery a metody zpracování obrazu vhodné pro detekci a klasifikaci ...
 • Rekonstrukce chybějících části obličeje pomocí neuronové sítě 

  Marek, Jan
  Cílem této práce je vytvořit neuronovou síť která bude schopna rekonstruovat obličeje z fotografií na kterých je část obličeje překrytá maskou. Jsou prezentovány koncepty využívané při vývoji konvolučních neuronových sítí ...
 • Rekonstrukce snímku obličeje s využitím neuronových sítí 

  Zubalík, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat model neuronové sítě, který bude schopen rekonstruovat snímky obličeje v tak nízkém rozlišení, že na nich budou rozmazány základní části obličeje. Zadaný ...
 • Sledování hlídaného prostoru a detekce narušení bezpečnosti kamerovým systémem 

  Goldmann, Tomáš
  Tato práce obsahuje popis základních systému používaných pro sledování hlídaného prostoru. Ve stěžejní části práce jsem představil metody počítačového vidění vhodné pro detekci a klasifikaci objektů. Dále jsem na základě ...