Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimalizace procesů v obchodní organizaci 

    Méheš, Filip
    Táto bakalárska práca rieši problematiku optimalizovania podnikových procesov. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy procesného riadenia a jeho prínosov pre podnik. Ďalej popisuje vybrané metódy optimalizácie procesov ...
  • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

    Méheš, Filip
    Dipomová práca obsahuje vysvetlenie základných pojmov a princípov využívaných v problematike informačných systémov. Súčasťou práce sú analýzy súčasného stavu informačného systému vo vybranej firme a posúdenie jeho efektívnosti. ...