Now showing items 1-2 of 2

  • Financování projektů z fondů EU 

    Gomola, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá projektem, který zavádí výrobu inovovaného produktu. Teoretická část popisuje potřebné termíny a náležitosti. Ty jsou následně použity v analytické a návrhové části. Firma je nakonec schopna ...
  • Podnikatelský záměr výroby kogeneračních jednotek 

    Gomola, Lukáš
    Cílem mé diplomové práce je zanalyzovat trh kogeneračních jednotek, vypracovat vnější a vnitřní analýzu vybrané firmy a znázornit výhodnost jednotlivých variant výroby a následného prodeje, či pronájmu daného produktu. ...