Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikace PLC s periferiemi modelu výtahu 

    Goryl, Stanislav
    Tématem bakalářské práce bylo vytvořit firmwarové vybavení pro ovládače pater a kabiny pro model výtahu. Ovládače komunikují s nadřazeným řídicím systémem pomocí průmyslové sběrnice AS-Interface. Firmware je realizován ...
  • Řízení modelu výtahu s průmyslovou sběrnicí AS-Interface 

    Goryl, Stanislav
    Cílem diplomové práce je vytvořit a ověřit řídicí algoritmus pro řízení osobního výtahu. První část práce tvoří rešerše zkoumající požadavky na výtahy určené k přepravě osob. Na základě informací z rešerše byly na modelu ...