Now showing items 1-2 of 2

  • Měření momentů setrvačnosti vozidla 

    Grác, David
    Tato diplomová práce se zabývá zvolením vhodné metody pro zjištění momentu setrvačnosti ke svislé, příčné a podélné ose procházející těžištěm vozidla. Pomocí speciálního mechanického stavu, zkonstruovaného na ÚADI, bylo ...
  • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

    Grác, David
    Cílem mé bakalářské práce je návrh mobilního štípače dřevěné kulatiny dle základních technických parametrů: max. silou na břitu 90 kN, zdvihem 580 mm, průměrem štípaného dřeva do 450 mm a jeho maximální délkou do 1100 mm. ...