Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie výroby plastového programového kotouče 

    Gráf, Radomír
    Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro výrobu plastového programového kotouče včetně návrhu technologie potisku. Na začátku práce je proveden rozbor a požadavky na vyráběný dílec včetně volby nejvhodnější ...
  • Zápustkové kování pastorku 

    Gráf, Radomír
    Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie (2303R002) předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotoveného zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0 (16MnCr5). ...