Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulické charakteristiky proudění v kavitačních tryskách 

    Gríger, Milan
    Hlavním cílem diplomové práce bylo zjištění hydraulických charakteristik pro několik druhů kavitačních trysek, vliv rotace kapaliny na tyto hydraulické charakteristiky a vizualizace kavitujícího proudění. Diplomová práce ...
  • Národní cena kvality ČR 

    Gríger, Milan
    Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou „Národní cena kvality ČR“ a jejím vlivem na organizace i na samotnou společnost. Práce je rozdělena do několika částí, v ...