Now showing items 1-2 of 2

  • Racionalizace výroby koncovek 

    Grandič, Jan
    Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Westfalia. Cílem této práce je zanalyzovat možnosti racionalizace výroby koncovek plynotěsných hadic používaných v automobilovém průmyslu. Práce obsahuje studii racionalizace ...
  • Studie strojů pro zimní údržbu komunikací 

    Grandič, Jan
    Tato bakalářská práce rešeršního typu je rozdělena do několika částí. Věnuje se rozboru provedení typů konstrukčního a technologického řešení uspořádání sněhových pluhů, fréz a posypových vozů. Tato práce obsahuje i vybrané ...