Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační strategie 

    Grandič, Tomáš
    Předmětem mé bakalářské práce Komunikační strategie firmy je analýza marketingové komunikace u firmy Marks & Spencer. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
  • Komunikační strategie firmy Racio, s.r.o. 

    Grandič, Tomáš
    Předmětem mé diplomové práce Komunikační strategie firmy Racio je analýza marketingové komunikace u firmy Racio, s.r.o. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...