Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace bakterií do taxonomických kategorií na základě vlastností 16s rRNA 

    Grešová, Katarína
    Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať nástroj, ktorý by bol schopný klasifikovať sekvencie génu 16S rRNA do taxonomických kategórií s využitím vlastností génu 16S rRNA. Vytvorený nástroj analyzuje všetky ...
  • Prohledávání sémanticky anotovaných textů 

    Grešová, Katarína
    Táto práca sa zaoberá problematikou sémantického vyhľadávania nad indexami rozsiahlych textových dát. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať vyhľadávací systém s webovým užívateľským rozhraním umožňujúci dynamickú ...